Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Szövegszerkesztés‎ > ‎

Elsősegély

A közlekedés biztonságának növelése miatt a járművezetőknek elsősegély nyújtási ismereteket kell tanulniuk. A kapcsolódó tananyag írásos formájának kezdő részlete áll rendelkezésre az ISO 8859-2 kódolású elsoforras.txt és egy figyelmeztető tábla képe a figyelem.png állományban. A mellékelt mintának és a leírásnak megfelelően hozza létre a dokumentumot!

A szöveg tagolásához ne alkalmazzon ismételt szóközöket és üres bekezdéseket!

Kérdések

 1. Hozzon létre a szövegszerkesztő program alapértelmezett formátumában elsosegely néven egy dokumentumot, amely tartalmazza az elsoforras.txt fájl szövegét!
 2. A szöveg alapértelmezett betűformátuma 13 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) legyen! A bekezdések után legyen 6 pontos térköz!
 3. Állítsa a dokumentumban a bal és a jobb margót 2,4 cm-re, a felsőt 3 cm-re és az alsót 2 cm-re!
 4. Legyen a cím 24 pontos betűméretű, félkövér betűstílusú, középre igazított és utána a térköz 12 pont!
 5. A cím bal oldalán egy vöröskereszt szimbólum van. Ezt a program kereszt és négyzet alakzataival készítse el az alábbiak szerint:
  a. a kereszt piros vonalú és kitöltésű
  b. 1,8 cm magasságú és szélességű
  c. 1,5 pont vonalvastagságú, piros négyzet veszi körül
  d. a négyzet 2,2 cm oldalú és benne a piros kereszt látszik
  e. a két alakzat egymáshoz képest minden irányban középre igazított
  f. a kész ábra balra 15°-kal elforgatott
 6. A szöveg három bekezdése 100% széles (16,2 cm), világosszürke hátterű szövegdobozba helyezéssel legyen hangsúlyozva!
 7. Az első szövegdobozban a bekezdést állítsa félkövér és dőlt stílusúvá, valamint a térközt előtte és utána 12 pontosra!
 8. A szöveg tartalmilag négy fejezetre bontható. A fejezetcímek betűformátuma kiskapitális legyen!
 9. Az „AUTÓPÁLYÁN” fejezetcím kerüljön oldaltöréssel új oldalra!
 10. Alakítsa az első fejezet bekezdéseit számozott, a harmadik és negyedik fejezetét számozatlan felsorolásúvá!
 11. A második és harmadik szövegdoboz szövegét gépelje be! Alkalmazzon 13 pontos méretű Courier New (Courier) betűtípust és félkövér betűstílust! A szöveg elé helyezze el a figyelem.png képet, amit módosítson arányosan úgy, hogy a magassága 4 cm legyen! A szövegdobozok tartalmát a mintának megfelelően igazítsa! A bekezdések előtti és utáni térköz 0 pont legyen!
 12. A dokumentum láblécében jobb oldalon a „Gépjárművezetők tudnivalói” szöveg 8 pontos betűmérettel, Courier New (Courier)  betűtípussal és aláhúzott betűstílussal jelenjen meg minden oldalon!

Minta