Tizenötös játék

A tizenötös játék a megalkotása utáni években hasonló karriert futott be, mint a majd száz évvel későbbi Rubik-kocka. A korabeli lapokban megjelent feladványok növelték népszerű- ségét egészen addig, amíg a matematikusok meg nem fosztották varázsától. Készítsen egy hat diából álló bemutatót a játékban előforduló állapotok előállíthatóságáról a minta és a leírás alapján! Munkáját a program alapértelmezett formátumának megfelelően j15 néven mentse! A prezentáció szövegét – a „?” és a számok kivételével – a szoveg.txt fájlban találja. A prezentációhoz szükséges kép a szam15.png
 1. A diák háttere legyen egységesen világosnarancs RGB(232, 202, 166), a diák címe kékeslila RGB(69, 64, 168), a többi szöveg színe – ha a feladat másképp nem kéri – barnás RGB(179, 107, 1) kódú szín! Bizonyos kiemelésekhez vörös RGB(255, 0, 0) kódú színt használjon! 

 2. A bemutató minden szöveges felirata Arial (Nimbus Sans) betűtípusú legyen! A diák címének karaktermérete 45, minden egyéb, a dián megjelenő szövegé 28 pontos legyen! A címeket formázza félkövérre! 

 3. A diák szövegét – a diák szerkesztése közben – a minta alapján gépelje be, vagy a szoveg.txt fájlból másolja át! 

 4. A diák áttűnéssel, alulról jelenjenek meg, a diákon a felsorolások szövegét bekezdésenként jelenítse meg! Az animációk automatikusan, egymás után induljanak! 

 5. A címdiát a mintán látható módon készítse el! 

 6. A szam15.png felhasználásával készítse el a szam15m.png képet, amelyen – az eredetihez képest – a 3 és 12 értékű lap helyét cserélje meg! A képet az eredetivel egyező jellemzőkkel a megadott néven mentse! 

 7. A két képet a második dián a mintának megfelelően azonos magasságban és méretben helyezze el! A két képet foglalja csoportba, majd igazítsa vízszintesen a dia közepére! Ha a módosított képet nem tudta elkészíteni, akkor – itt és a későbbiekben – használja helyette az eredetit! 

 8. A dián látható nyilat és „?” karaktert a címmel egyező színben, a mintának megfelelő helyen készítse el! 

 9. A bemutató során használt nyilak legyenek vízszintesek vagy függőlegesek, vastagságuk pedig 6 pontos legyen! 

 10. A harmadik dia bal oldalán helyezze el az eredeti képet 10,5×10,5 cm méretben! Jobbra a megfelelő szöveg kerüljön! A kép fölé rajzolja be a mintán látható nyilakat! A nyilak színe a szöveg színével egyező legyen! A nyilak nagyítás típusú animációval jelenjenek meg! 

 11. A negyedik diát a második dia lemásolásával alakíthatja ki a legegyszerűbben. A második diához képest a következő kiegészítéseket tegye meg:
  • Az egyes képek középső négy négyzete fölött vörös színben, legalább 80 pontos méretben helyezze el az indexek értékét! 
  • Az értékeket animációval emelje ki, amely animáció a dia lejátszásáig tartson! 
  • A cím szövegét cserélje a mintának megfelelően!

 12. Az ötödik diát a harmadik dia lemásolásával alakíthatja ki a legegyszerűbben. A harmadik diához képest a következő kiegészítéseket tegye meg: 
  • A szöveget cserélje a mintának megfelelően! 
  • A kép területén, az üres négyzettel szomszédos mezők fölött helyezze el az index változásának értékét a címmel egyező színben! (A 15-öshöz tartozó változás 4, a többi esetén 0.) Ügyeljen arra, hogy ezek az értékek se a számokat, se a négyzetek határoló vonalait ne takarják! 

 13. A hatodik diát a negyedik dia lemásolásával alakíthatja ki a legegyszerűbben. A negyedik diához képest a következő kiegészítéseket tegye meg: 
  • A szöveget cserélje a mintának megfelelően! 
  • A kék nyilat egy 6 pontos vastagságú, ferde, vörös színű vonallal húzza át! 
  • A dia alján a mintán látható szöveg vörös színnel, középre zártan készüljön!

Minta