Körforgalom

Körforgalmat elsősorban nagy forgalmú, veszélyes útkereszteződéseknél alakítanak ki. Előnye, hogy behajtásnál csak egy irányba kell figyelni, s mivel lassítás nélkül nem lehet rajta áthaladni, jelentősen csökken a balesetveszély is. Ebben a feladatban a körforgalomról kell készítenie prezentációt, amely a többsávos körforgalomban való áthaladást animációval is szemlélteti. 
 1. Készítsen egy négy diából álló bemutatót! A diák háttere legyen egységesen belülről kifelé színátmenetes, belül fehér, a szélein pedig világoskék RGB (215, 235, 250) kódú szín! A bemutatót korforgalom néven mentse a prezentációkészítő program alapértelmezett formátumában!
   
 2. A diák szövege egységesen Arial (Nimbus Sans) betűtípusú legyen! A címek betűstílusa félkövér, betűmérete az első dián 50, a többin pedig 38 pontos legyen! A diák szövegénél – ahol a feladat mást nem kér – 30 pontos betűmérettel dolgozzon! A címek és a felsorolások betűszíne kék RGB (0, 35, 100) kódú szín legyen! 

 3. Az első diára címként írja be, hogy „Körforgalom”, majd a dia címét igazítsa vízszintesen és függőlegesen is a dia közepére! Helyezze el a dián a cím körül rendre a kor1.jpg, a kor2.jpg, a kor3.jpg, a kor4.jpg és a kor5.jpg képeket az óramutató járásával megegyező irányban! Felülre kerüljön a kor1.jpg, a képek ne érjenek egymáshoz, és valamennyi képet méretezze át a méretarány megtartásával úgy, hogy rövidebb oldaluk 6 cm legyen! 

 4. A második, a harmadik és a negyedik dia szövegét az UTF-8 kódolású szoveg.txt állományból illessze be! A második és a harmadik dia szövegében alkalmazzon felsorolást, a felsorolásjel a jel.png kép legyen! Szúrjon be a második dián a szövegbe egy nyilat a „kényszerül” és a „kevesebb baleset” közé! A harmadik dián a „tilos” szó mindkét előfordulása piros, a „villamos” szó narancs betűszínű, míg az utolsó pont dőlt betűstílusú legyen! 

 5. A második dia jobb oldalára szúrja be a tabla1.png, a tabla2.jpg és a tabla3.png képet egymás alá úgy, hogy mindegyik részben fedje az alatta lévőt a mintának megfelelően! A tabla1.png és a tabla3.png 15°-os szögben jobbra, míg a tabla2.jpg 15°-os szögben balra dőljön! A táblák alá helyezze el egy fehér hátterű, piros szegélyű szövegdobozban a „Közúti jelzőtáblák” szöveget! A szövegdoboz magassága 1 cm, a benne lévő szöveg mérete 18 pontos, színe fekete legyen! Méretezze át a dia főszövegét tartalmazó dobozt úgy, hogy az abban lévő szöveg és a jobb oldali ábra ne takarja egymást! 

 6. Szúrjon be a negyedik diára egy 21×14 cm-es téglalapot a dia bal felső sarkától számítva függőlegesen 4,5 cm, vízszintesen pedig 2,2 cm távolságra! (Ezzel nem feltétlenül kerül a dia közepére az ábra.) A téglalap szegélye 1 pont (vagy 0,04 cm) vastag, fekete színű, kitöltése pedig világoszöld RGB (215, 230, 190) színkódú legyen! A két vízszintes és a két függőleges úttest szintén egy-egy téglalap, melynek rövidebb oldala 2 cm, hosszabbik oldala pedig 21, illetve 14 cm legyen! Az új téglalapok kitöltő színe világosszürke, szegélye fehér színű, és 3 pont (vagy 0,1 cm) vastag legyen! A téglalapokon hosszában középre igazítva egy-egy 3 pont (vagy 0,1 cm) vastag, fehér színű szaggatott vonal fusson! A „vízszintes” úttestek távolsága a dia bal felső sarkától függőlegesen 9 és 12 cm, a „függőleges” úttestek távolsága pedig vízszintesen 10,2, illetve 13,2 cm legyen!

 7. A körforgalom szemléltetéséhez három kört kell beszúrnia a 14×21 cm-es téglalaphoz mindkét irányban középre igazítva. Az első kör átmérője legyen 8 cm, kitöltő színe világosszürke, szegélye szaggatott, fehér színű és 3 pont (vagy 0,1 cm) vastag! A második kör átmérője legyen 6 cm, kitöltése és szegélye egyezzen meg az első körével! A harmadik kör átmérője legyen 4 cm, mintázata egyezzen meg a 14×21 cm-es téglalapéval, szegélye legyen fehér, 3 pont (vagy 0,1 cm) vastag! Csatlakoztassa az úttestek közepén futó szaggatott vonalat mind a négy esetben a középső körhöz egy-egy 3 pont (vagy 0,1 cm) vastag, fehér színű ívvel – a mintának megfelelően! 

 8. Szúrja be a tabla4.gif képet, majd négy példányban, a mintának megfelelően elforgatva helyezze el az út és a körforgalom négy csatlakozásánál! Szúrja be az auto.png képet és helyezze el azt, valamint függőleges tengelyre vonatkozó tükörképét a körforgalomba balról és jobbról érkező útra a mintának megfelelően! 

 9. Az autók mozgását animálja egyéni mozgásvonal kialakításával! A balról érkező autó a körforgalmon végig a külső sávon keresztül haladjon át, míg a jobbról érkező az út közepénél soroljon át a külső sávba, és úgy hagyja el a körforgalmat! A két autó a dia megjelenése után egyszerre induljon! 

 10. A diák között állítson be egységes áttűnést! A diák közötti váltás automatikusan, 3 másodperces időközökkel, kattintás nélkül történjen! 

Minta