Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎HTML szerkesztés‎ > ‎

Braille-írás

Készítsen weblapot a vakok és látássérültek írásrendszerének, a Braille-írásnak a bemutatására a következő leírás szerint! 
 • Az elkészítendő három állomány neve legyen braille.html, pontiras.html és alkalmazasok.html! 
 • Mind a három oldal azonos szerkezetű és színvilágú legyen a leírás és a minta szerint! 
 • Az oldalak szövegét a braille_forras.txt állományban találja. 
 • A feladat megoldásához szükséges képek: abc.gif, fejlec.png, gyogyszer.jpg, irogep.jpg, jatek.jpg és mellkep.jpg. A képek használata során ügyeljen arra, hogy azok a vizsgakönyvtár áthelyezése után is helyesen jelenjenek meg! 

Feladatok

 1. Mind a három lapon az oldal tulajdonságai azonosak. Az oldal jellemzőinél állítsa be, hogy a háttérszín DarkGreen (#006400 kódú sötétzöld) és a szöveg színe AntiqueWhite (#FAEBD7 kódú fehéres árnyalat) legyen! A linkek színe minden állapotban LawnGreen (#7CFC00 kódú világoszöld) legyen! 

 2.  A böngésző keretén megjelenő cím legyen „Braille-írás”! 

 3. A tartalom mindhárom oldalon egy 1000 pont szélességű, középre igazított, szegély nélküli és háromsoros táblázatban helyezkedjen el! A cellák száma legyen soronként változó! 

 4. A táblázat első két sora legyen 100–100 pont magas! A harmadik sor egyetlen cellájának magassága a tartalomtól függjön! 

 5. Az első sor egyetlen cellájának háttere legyen a fejlec.png kép! Az oldal címét, a „Braille-írás”-t gépelje be és alakítsa címsor1 stílusúvá! A szöveg legyen jobbra igazított! 

 6. A második sor három cellából álljon, és ez tartalmazza a menüt, amelyben mindig a másik két oldalra mutassanak a linkek! Az aktuális oldal szövege ne legyen hivatkozás! 

 7. A második sor szövege legyen kettes szintű címsor stílusú! A cellák tartalma vízszintesen középen jelenjen meg!

  pontiras.html

 8. Az oldal szerkezete a közös leírásnak feleljen meg! A szöveget a braille_forras.txt állományból másolja át a harmadik sorba! A szöveg alatt, a táblázatban vízszintesen középen a Braille-ábécét bemutató abc.gif kép jelenjen meg!

  alkalmazasok.html

 9. Az oldal szerkezete a közös leírásnak feleljen meg! Hozza létre a harmadik sor cellájába kerülő kétsoros és háromoszlopos táblázatot! A táblázat tulajdonságait az alábbiaknak megfelelően állítsa be:
  a. A szélesség legyen 100%-os.
  b. A táblázat szegélyének vastagsága 1 képpont legyen.
  c. Második sorának háttérszíne AntiqueWhite (#FAEBD7 kódú fehéres árnyalat), a szöveg színe DarkGreen (#006400 kódú sötétzöld) legyen.
  d. A képaláírásokban a betűméret az alapértelmezettnél nagyobb legyen.
  e. A cellák tartalma vízszintesen középen jelenjen meg. 

 10. A képeket az irogep.jpg, a gyogyszer.jpg és a jatek.jpg állományokból a megfelelő cellákba szúrja be, és a következő sorban helyezze el a képaláírásokat a minta alapján!

  braille.html

 11. Az oldal szerkezete a közös leírásnak feleljen meg! Az alsó cellába a szöveget a braille_forras.txt állományból másolja át és formázza meg! A lap nyolc bekezdését hozza létre a mintának megfelelően! Az életrajz hat bekezdése számozatlan felsorolású legyen! 

 12. Louis Braille nevét a születési és halálozási évszámával együtt emelje ki világossárga színnel és félkövér betűstílussal! 

 13. Braille szobrának képét, a mellkep.jpg állományt, az életrajz mellett jobb oldalon jelenítse meg a mintának megfelelően! 

Minta