Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎HTML szerkesztés‎ > ‎

A számítógépes játékok története

Ebben a feladatban a számítógépes játékok történetéhez kapcsolódóan kell négy weblapot létrehoznia. A feladatban a weboldalakon kívül az azokon szereplő képeket is elő kell készítenie. Az oldalakhoz használja fel a megadott mintát, illetve forrásként az UTF-8 kódolású szoveg.txt, a c64.png, a gameboy.png, a pong.png, a pongdoboz.png és a spacewar.png állományokat!

A képek és a hivatkozások csak relatív útvonalmegadás esetén fogadhatók el.

Források

Feladatok

 1. A weboldalak tetején menüként a mintán is látható képek szolgálnak. A gameboy.png, a pong.png és a spacewar.png állományokat méretezze át úgy, hogy azok mindegyike – az oldalarányok megtartása mellett – pontosan 200 képpont magasságú legyen! Az így
  létrehozott képeket mentse rendre kicsigame.png, kicsipong.png és kicsispace.png néven! (Amennyiben nem tudja elkészíteni a képeket, a későbbi feladatokban használja azok helyett a gb.png, a po.png, illetve az sw.png állományokat!)
 2. Hozzon létre négy weblapot index.html, spacewar.html, pong.html és gameboy.html néven! Mindegyik weboldalt – azonos módon – az alábbiak szerint hozza létre:

  a. Az oldal háttérszíne legyen halványsárga: Wheat (#F5DEB3 = RGB(245, 222, 179) kódú szín), és a szövegszín sötétbarna: SaddleBrown(#8B4513 = RGB(139, 69, 19) kódú szín)!

  b. Mindegyik lap az oldal címét tartalmazza középre igazított, egyes szintű címsorban az alábbi táblázatnak megfelelően!
  (A szoveg.txt állomány az alábbi címeket is tartalmazza.)

   Állomány Szöveg
   index.html Számítógépes játékok története
   spacewar.html Spacewar!
   pong.html PONG
   gameboy.html Game Boy

  c. A böngésző címsorában mindegyik oldalon az előző pontban megadott cím szerepeljen!

  d. A cím után helyezze el a mintának megfelelően a c64.png, a kicsispace.png, a kicsipong.png és a kicsigame.png képeket!
  Mind a négy oldalon állítsa be, hogy a négy kép közül háromra kattintva – önmagát kihagyva – sorban az index.html, a  spacewar.html, a pong.html és a gameboy.html oldalakra ugorhassunk!

  e. A képek után minden oldalra helyezze el a szoveg.txt állományból a megfelelő szöveget a mintának megfelelő bekezdésekre tagolással!
 3. Az index.html állományban a játékok csoportosításához állítson be sorszámozott felsorolást!
 4. A spacewar.html állományban a felsorolt három objektumot sorszámozás nélküli felsorolássá alakítsa!
 5. A pong.html oldalra a szöveg után szúrja be vízszintesen középre helyezve a pongdoboz.png képet!
 6. A gameboy.html oldalon a játékkínálatot sorszámozás nélküli felsorolásként jelenítse meg!
 7. A gameboy.html oldalon a játékok neve utáni zárójelen belüli részek dőlt betűsek legyenek!

Minta