Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Adatbázisok‎ > ‎

Védett fajok

A Magyarországon fokozottan védett állatok adatainak gyűjteményét vizsgáljuk a következő adatbázisban. Az allat.txt állomány a fokozottan védett állatfajok legfontosabb adatait tartalmazza. A kategoria.txt-ben az állatok rendszertani elnevezései, az ertek.txt-ben az állatok eszmei érték csoportjai vannak megadva.

Feladatok

 1. Készítsen új adatbázist allatfajok néven! Importálja az adattáblákat az adatbázisba allat, kategoria és ertek néven! A txt-típusú adatállományok tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolásúak, és az első soruk tartalmazza a mezőneveket.
 2. Beolvasás után állítsa be a megfelelő adatformátumokat és kulcsokat!

  Táblák:

  allat (id, nev, ertekid, ev, katid)
     id Az allat tábla aktuális rekordjának azonosítója (szám), ez a kulcs
     nev Az állatfaj neve (szöveg)
     ertekid Az állatfaj eszmei értékének azonosítója (szám)
     ev A fokozottan védetté nyilvánítás éve (szám) (A mező üres, ha az évszám ismeretlen)
     katid Az állatfaj rendszertani kategóriájának azonosítója (szám)

  kategoria (id, nev)
     id A kategoria tábla aktuális rekordjának azonosítója (szám), ez a kulcs
     nev Az állatfaj rendszertani kategóriájának neve (szöveg)

  ertek (id, forint)
     id Az ertek tábla aktuális rekordjának azonosítója (szám), ez a kulcs
     forint Az állat természetvédelmi, eszmei értéke forintban (szám)
  Készítse el a következő feladatok megoldását! Ügyeljen arra, hogy a megoldásban pontosan a kívánt mezők, kifejezések szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg! A megoldásait a zárójelben lévő néven mentse el!

 3. Listázza ki lekérdezés segítségével ábécérendben azokat az állatfajneveket, amelyekben szerepel a „bagoly” szórészlet! (3bagoly)
 4. Számolja meg lekérdezés segítségével, hogy az állatfajok fokozottan védetté nyilvánítása közül hány történt 1850 és 1950 között (e két évszámot is beleértve)! (4kezd)
 5. Adja meg lekérdezés segítségével, hogy rendszertani kategóriánként hány állatfaj van az adatbázisban! A listában a kategória neve és a darabszám jelenjen meg, az utóbbi szerint csökkenő sorrendben! (5eloszlas)
 6. Készítsen jelentést, amelyben a madarak nevét listázza ki eszmei értékenként csoportosítva a fokozottan védetté nyilvánítás évével együtt! Az értékeken belül a nevek ábécérendben jelenjenek meg! A jelentés létrehozását lekérdezéssel vagy ideiglenes táblával készítse elő! (6madarak)
 7. Adja meg lekérdezés segítségével, hogy melyik évben és mely állatot nyilvánították utoljára fokozottan védetté Magyarországon! Ha egyszerre több állatnév szerepelne a megoldásban, akkor megadható az összes, de elegendő egyet megadni. (7utolso)
 8. Sorolja fel lekérdezés segítségével a dunai ingolával azonos eszmei értékű állatokat! A listában a „dunai ingola” ne szerepeljen! (8ingola)
 9. Írassa ki lekérdezés segítségével azoknak az állatfaj kategóriáknak a nevét, amelyeknél 1-nél több esetben nincs kitöltve a fokozottan védetté nyilvánítás éve! (9hianyos)
 10. Lekérdezés segítségével adja meg azokat a rendszertani kategórianeveket, amelyekhez nem tartozik fokozottan védett állat! (10ures)