Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Adatbázisok‎ > ‎

Tanösvény

A tanösvény kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonal, amelyen megismerhetők az érintett terület természeti értékei és kulturális öröksége. A Magyar Nemzeti Park Igazgatóságok által kialakított tanösvények adatai állnak rendelkezésre az ut.txt, a telepules.txt és az np.txt állományokban.

Feladatok

 1. Készítsen új adatbázist tanosveny néven! A mellékelt állományokat (ut.txt, telepules.txt és np.txt) importálja az adatbázisba a fájlnévvel azonos táblaneveken (ut, telepules, np)! Az állományok tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlok, az első soruk a mezőneveket tartalmazzák. Az ut táblához adjon hozzá azon néven egyedi azonosítót! A létrehozás során állítsa be a megfelelő típusokat és a kulcsokat!

  Tábla:

  ut (azon, nev, hossz, allomas, ido, vezetes, telepulesid)
     azon a tanösvény azonosítója (számláló), ez a kulcs
     nev a tanösvény neve (szöveg)
     hossz az útvonal hossza kilométerben (szám)
     allomas az útvonalon lévő állomások száma (szám)
     ido az útvonal bejárásához tervezett idő órában (szám)
     vezetes a tanösvényen van-e idegenvezetés (logikai) 
     telepulesid a település azonosítója, amelyhez a tanösvény tartozik (szám)

  telepules (id, nev, npid) 
     id a település azonosítója (szám), ez a kulcs
     nev a település neve (szöveg)
     npid a nemzeti park igazgatóság azonosítója, amelyhez a település tartozik (szám)

  np (id, nev)
     id a nemzeti park igazgatóság azonosítója (szám), ez a kulcs
     nev a nemzeti park igazgatóság neve (szöveg)


  A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentést a zárójelben olvasható néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg!

 2. Készítsen lekérdezést, amely ábécérendben jeleníti meg a 10 kilométernél hosszabb tanösvények nevét! (2hosszu)
 3. A legtöbb útvonalat oktatási célból alakították ki, így nevükben szerepel a „tan” szócska. Azonban van néhány kivétel. Lekérdezés segítségével jelenítse meg azoknak az útvonalaknak a nevét, amelyekben nem szerepel a „tan” szócska! (3kivetel)
 4. Lekérdezés segítségével írassa ki annak a nemzeti park igazgatóságnak a nevét, amelyhez a legkevesebb tanösvény tartozik! Az igazgatóság nevét és hozzá tartozó tanösvények számát adja meg! (4keves)
 5. Lekérdezés segítségével listázza ki azoknak a településeknek a nevét, amelyekhez egynél több tanösvény tartozik! A listát a darabszám szerint csökkenően, a települések nevével együtt jelenítse meg! (5tobb)
 6. Lekérdezés segítségével listázza ki az „Aggtelek”-kel azonos nemzeti park igazgatósághoz tartozó tanösvények nevét, településük nevét és bejárásuk idejét! (6aggtelek)
 7. Hosszabb és elmélyültebb sétát igényelnek azok a tanösvények, amelyekhez túravezetőt is felkérnek, és emellett vagy hosszabbak 5 km-nél, vagy tíznél több állomásuk van. Készítsen jelentést ezek nevéről, hosszáról és az állomások számáról hosszuk szerint csökkenő sorrendben! A jelentést a megfelelő mezőket tartalmazó lekérdezéssel vagy ideiglenes táblával készítse elő! (7komoly)