Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Adatbázisok‎ > ‎

Rádióadók

A rádiócsatornák műsorait az ország területén több adó sugározza. A rádióadók sugárzási adatai és földrajzi helyük állnak rendelkezésre a kiosztas.txt, a telepules.txt és a regio.txt állományokban. 
 1. Készítsen új adatbázist  radioadok néven! Importálja az adattáblákat az adatbázisba kiosztas,  telepules és  regio néven! A txt típusú adatállományok tabulátorokkal tagolt UTF-8 kódolásúak, és az első soruk tartalmazza a mezőneveket. A kiosztas táblához adjon hozzá azon néven egyedi azonosítót! 
 2. Beolvasás során állítsa be a megfelelő adatformátumokat és kulcsokat!

  Táblák: 

  kiosztas (azon, frekvencia, teljesitmeny, csatorna, adohely, cim
    azon a frekvencialista aktuális elemének azonosítója (számláló), ez a kulcs 
    frekvencia a sugárzási frekvencia MHz-ben (szám) 
    teljesitmeny  a sugárzás maximális teljesítmény kW-ban (szám)
    csatorna  a rádiócsatorna neve (szöveg)
    adohely  az adóállomás települése (szöveg)
    cim  a településen belüli sugárzási hely neve (szöveg), ha a településen belül csak egy adó van, akkor üres 

  telepules
  (nev, megye
    nev település neve (szöveg), ez a kulcs (minden, a kiosztásban előforduló  
    település neve megtalálható) 
    megye a település megyéjének neve (szöveg) 

  regio (nev, megye
    nev Magyarország régiónak neve (szöveg) 
    megye a megyék neve (szöveg), ez a kulcs 


  Készítse el a következő feladatok megoldását! Az egyes lekérdezéseknél ügyeljen arra, hogy mindig csak a kért értékek jelenjenek meg és más adatok ne! A megoldásait a zárójelben lévő néven mentse el!
 3. Sorolja fel lekérdezés alkalmazásával a budapesti adók sugárzási helyét (cim)! A listában minden név csak egyszer szerepeljen! (3bp) 
 4. Listázza ki a Miskolcról sugárzott rádiócsatornák nevét és sugárzási teljesítményét az utóbbi szerint csökkenő sorrendben! (4miskolc) 
 5. Lekérdezéssel határozza meg, hogy hány olyan adó van régiónként, amely az  „MR1-Kossuth Rádió” adását sugározza! (5kossuth) 
 6. Listázza ki azoknak a rádiócsatornáknak  a nevét, amelyek neve tartalmazza az adóállomásuk településének nevét! (6resz) 
 7. Készítsen módosító lekérdezést, amely „nincs adat” szöveget ír a  csatorna mezőbe azokban a rekordokban, amelyekben a rádiócsatorna neve nem volt kitöltve! A kész lekérdezést futtassa le! (7ures) 
 8. A rádiócsatornákat a sugárzási teljesítmény alapján az alábbi kategóriákba sorolják: 


  Határozza meg egy-egy lekérdezéssel, hogy hány helyi, hány térségi, hány országos adó sugároz Veszprém megyében! (8resz1, 8resz2 és 8resz3)! 
  Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy  az egyes kategóriákban hány adó sugároz Veszprém megyében! (8katossz)  
  A lekérdezés az alábbi minta szerint adjon eredményt: 

 9. Adja meg lekérdezés segítségével azoknak a településeknek a nevét, ahonnan csak helyi (lásd a táblázatban) adásokat sugároznak! A listában a települések neve csak egyszer jelenjen meg! (9helyi) 
 10. Lekérdezéssel határozza meg a legnagyobb teljesítménnyel sugárzott rádiócsatorna nevét, az adó települését, a településen belüli címét és a sugárzási teljesítményt! (10orszagos) 
 11. Készítsen lekérdezést, amely meghatározza, hogy régiónként hány olyan település van az adatbázisban, ahonnan rádióadást sugároznak! (11sugarzok)