Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Adatbázisok‎ > ‎

Irodalmi Nobel-díj

Az irodalmi Nobel-díjasok nevének és születési helyének listája áll rendelkezésre 1901-től 2006-ig az iro.txt és a fold.txt UTF-8 kódolású, vesszőkkel tagolt állományban.

Adatok

CSV


SQL

Feladatok

 1. Készítsen új adatbázist nobeldij néven! A mellékelt adattáblákat importálja az adatbázisba iro és fold néven! A txt típusú adatállományok tabulátorokkal tagoltak, és az első soruk tartalmazza a mezőneveket.

 2. Beolvasás után ellenőrizze, illetve állítsa be a megfelelő adattípusokat és kulcsokat! 

  Táblák
  iro (azonosito, ev, szemely, szulhely)
  -- Az író egyedi azonosítója (számláló), ez a kulcs; 
  -- A Nobel-díj elnyerésének éve (szám); 
  -- Az író neve (szöveg), minden író neve csak egyszer szerepel a táblában; 
  -- Az író születési országának azonosítója (szám)

  fold (azon, orszag, kontinens)
  -- Az ország azonosítója (szám), ez a kulcs; 
  -- Az ország neve (szöveg); 
  -- Az ország kontinensének neve (szöveg)

 3. Lekérdezéssel listázza ki évszám szerint növekvően az 1960 és 1970 között irodalmi Nobel-díjat nyert írók nevét! A vizsgált időszakba a határok is beletartoznak. (A)

 4. Sorolja fel lekérdezéssel Franciaország Nobel-díjas íróit! (B)

 5. Adja meg azokat az éveket (mindegyiket egyszer), amikor többen, azaz megosztva kapták a díjat! Az évszámokat és az adott évben díjazottak számát jelenítse meg, más mező ne jelenjen meg a lekérdezésben! (C)

 6. Lekérdezéssel határozza meg kontinensenként a díjazottak számát csökkenő sorrendben! (D)

 7. Készítsen lekérdezést, amely meghatározza azokat a díjazottakat, akik Pablo Neruda költővel azonos kontinensen születtek! Az eredményben a költő neve is szerepelhet. (E)

 8. Adjon választ lekérdezéssel arra a kérdésre, hogy mely országok írói kaptak több Nobel-díjat Dániánál! A válaszban az országok neve és a díjak száma szerepeljen! (F)

 9. Készítsen lekérdezés alapján jelentést az írókról és a Nobel-díj elnyerésének évéről kontinensenként, azon belül országonként is csoportszinteket alkotva! (G)