Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Adatbázisok‎ > ‎

Feltalálók

Magyar találmányok, technikai alkotások neveinek gyűjteménye és feltalálók adatai állnak rendelkezésre a talalmany.txt, kutato.txt és a kapcsol.txt állományban. A találmányok és a feltalálók között N:M (több a többhöz) kapcsolat van, ezt kapcsoló tábla használatával oldjuk fel. 

Feladatok

 1. Készítsen új adatbázist  feltalalok néven! Importálja az adattáblákat az adatbázisba talalmany, kutato és kapcsol néven! A txt típusú adatállományok tabulátorokkal tagoltak, és az első soruk tartalmazza a mezőneveket. 
 2. Beolvasás után állítsa be a megfelelő adatformátumokat és kulcsokat! A táblákba ne vegyen fel új mezőt! 

  Táblák

  talalmany (tkod, talnev) 
     tkod A találmány azonosítója (szám), ez a kulcs 
     talnev A találmány neve (szöveg) 

  kutato (fkod, nev, szul, meghal) 
     fkod A kutató vagy feltaláló azonosítója (szám), ez a kulcs 
     nev A kutató neve, vezeték- és utónév sorrendben (szöveg) 
     szul A kutató születési éve (szám) 
     meghal Halálozási éve – ma is élők esetén üres (szám) 

  kapcsol (tkod, fkod) 
     tkod A találmány azonosítója (szám) 
     fkod A kutató azonosítója (szám) 

  Csak akkor szerepel egy találmány azonosítója a kapcsol táblában, ha a feltaláló neve ismert. 

  Készítse el a következő feladatok megoldását! A zárójelben lévő néven mentse el azokat!
 3. Listázza ki ábécérendben lekérdezés segítségével azoknak a találmányoknak a nevét, amelyek nevében szerepel a „motor” szó! (3motor) 
 4. Lekérdezéssel írassa ki Forgó László találmányainak nevét! (4forgo) 
 5. Adja meg lekérdezés segítségével, hogy ki volt a golyóstoll feltalálója és hány évig élt! (5golyostoll) 
 6. Sorolja fel lekérdezés alkalmazásával azoknak a találmányoknak a nevét, amelyeknek a feltalálója nincs megadva az adatbázisban! (6nevtelen) 
 7. Milyen találmányaik voltak azoknak a kutatóknak, akik a XIX. század első felében (1801 és 1850 között, a határokat is beleszámolva) is éltek? A kutatók és a találmányok nevét adja meg lekérdezés használatával! (7felszazad) 
 8. Sorolja fel lekérdezés alkalmazásával azoknak a kutatóknak a nevét és a találmányaik számát, akik legalább 3 kutatási eredménnyel szerepelnek az adatbázisban! (8kutszam) 
 9. Adja meg lekérdezés segítségével, hogy a „transzformátor” feltalálóinak – a „transzformátor”-on kívül – milyen más találmányaik vannak az adatbázisban! Minden találmány neve egyszer szerepeljen a listában! (9transzformator)                            
 10. Lekérdezéssel listázza ki azokat a feltalálókat és találmányaik nevét, akiknek a vezetékneve szerepel a találmány nevében! (10nevado) 

  Segítségül néhány SQL szövegkezelő függvény: 

  Left(szöveg,hossz)  a hossz argumentumban megadott számú karaktert adja balról 
  Right(szöveg,hossz)  a hossz argumentumban megadott számú karaktert adja jobbról 
  Len(szöveg) a szöveg karaktereinek számát adja 
  InStr(szöveg1,szöveg2) szöveg1-ben a szöveg2 hányadik karakternél kezdődik 
  Mid(szöveg, kezdet, hossz) a szöveg-ből kezdet pozíciótól hossz darab karaktert ad eredményül

  Ugyanezek a függvények HSQL-ben (ami a Base belső SQl motorja):

  Left(szöveg,hossz)  a hossz argumentumban megadott számú karaktert adja balról 
  Right(szöveg,hossz)  a hossz argumentumban megadott számú karaktert adja jobbról 
  Length(szöveg) a szöveg karaktereinek számát adja 
  Locate(szöveg1,szöveg2) szöveg1-ben a szöveg2 hányadik karakternél kezdődik 
  Substring(szöveg, kezdet, hossz) a szöveg-ből kezdet pozíciótól hossz darab karaktert ad eredményül