Érettségi‎ > ‎Gyakorlat‎ > ‎Adatbázisok‎ > ‎

Fák

Magyarország legnagyobb fáinak adatait nyilvános listákban gyűjtik több mint tíz éve. A fák fajnevei és földrajzi koordinátái mellett sok más adatot is feljegyeznek. A fák feljegyzett adatainak egy része a faforr.txt állományban, és a földrajzi helyzetük megadásához a megyeforr.txt-ben a megyék nevei állnak rendelkezésre.

Források

Feladatok

 1. Készítsen új adatbázist oregfak néven! A mellékelt állományokat, a faforr.txt-t fa és a megyeforr.txt-t megye táblanéven importálja az adatbázisba! Az állományok tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlok, az első soruk a mezőneveket  tartalmazzák. A fa táblához adjon hozzá azon néven egyedi azonosítót! A létrehozás során állítsa be a megfelelő típusokat és a kulcsokat! 

  Táblák 

  fa (azon, faj, kormeret, telepules, megyeid, meres) 
    azon: a fa azonosítója (számláló), ez a kulcs 
    faj: a fa fajneve (szöveg) 
    kormeret: a fa törzsének kerülete centiméterben (szám) 
    telepules: településnév, amelyhez a fa tartozik (szöveg) 
    megyeid: a település megyéjének azonosítója (szám) 
    meres: a fa adatainak feljegyzésének éve (szám) 

  megye (id, nev) 
    id: a megye azonosítója (szám), ez a kulcs 
    nev: a megye neve (szöveg) 


  A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentést a zárójelben olvasható 
  néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg! 

 2. Készítsen lekérdezést, amely ábécérendben jeleníti meg a 9 méternél nagyobb körméretű fák fajnevét és körméretét méterben! (2vastag) 

 3. Lekérdezés segítségével írassa ki a legnagyobb kerületű fa fajnevét, körméretét és feljegyzésének évét! (3kover) 

 4. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy az egyes településekhez hány fa feljegyzése tartozik! A listát darabszám szerint csökkenően, a település nevével együtt jelenítse meg! Azonos darabszám esetén a településnév szerint ábécérendben legyen a lista! (4darabszam) 

 5. Az erdők és ezzel együtt a nagyméretű fák mennyisége tájegységenként változóak. Lekérdezés segítségével listázza ki, megyénként hány fáról állnak rendelkezésre adatok! (5megyenkent) 

 6. A tiszafa Magyarországon védett, örökzöld növényfaj. Lekérdezés segítségével gyűjtse ki azoknak a fáknak a fajnevét, amelyek ugyanazon a településen találhatók, amelyen – az adatbázisunk alapján – tiszafa is található! A listában a tiszafa neve ne, minden további fajnév egyszer jelenjen meg!(6tiszafa) 

 7. Készítsen jelentést, amely azokat a településeket jeleníti meg, amely a hazánkban előforduló különböző fajú gesztenyefák óriás példányainak előfordulási helyei! A jelentés tartalmazza települések nevét, a fák fajnevét, körméretét településenként csoportosítva, azon belül körméret szerint növekvő sorrendben! A jelentést a megfelelő mezőket tartalmazó lekérdezéssel vagy ideiglenes táblával készítse elő! (7gesztenye)