Bemutatók‎ > ‎Feladatok‎ > ‎Gyakorló feladatok‎ > ‎

Mátyás király

Készítse el a következő prezentációt Hunyadi Mátyás királlyá választásának bemutatásához! Munkáját a program formátumának megfelelően matyas néven mentse! A prezentáció szövege az mforras.txt, a képek a mat1.jpg és a mat2.jpg állományban vannak.

Készítsen 3 diából álló bemutatót!

Feladatok

  1. A bemutató fekete hátterű és a szöveg ARIAL vagy Nimbus Sans betűtípusú.
  2. Minden dián a címszöveg színének RGB kódja 240, 215, 180 és a szövegé 223, 192, 141.
  3. Az 1. dián a cím 60 pontos, félkövér betűkkel készüljön!
  4. A 2. dián a Mátyás király arcképét ábrázoló érme képe jobb oldalon jelenjen meg a mintának megfelelően!
  5. A királlyá választás időpontja - 1458. január 24. - 32 pontos mérettel és félkövéren legyen kiemelve!
  6. A 3. dián a dombormű képe a bal oldalon helyezkedjen el, az életrajzi adatok pedig a jobb oldalon keret nélküli táblázatban legyenek!
  7. A táblázatban a szöveg 20 pontos méretű és félkövér legyen!

Minta


Források

mat1.jpg


mat2.jpg


mforras.txt
Hunyadi Mátyás Királlyá választás 1458. január 24. A Budán és Pesten összegyűlt rendek - nagybátyja,
Szilágyi Mihály fegyvereinek árnyékában - e napon egyhangúlag királlyá
választották Hunyadi Mátyást. Életrajzi adatok Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott Apja: Hunyadi János Királlyá választották: 1458. január 24-én Koronázása: 1464. március 29-én Székesfehérvárott Meghalt: 1490. április 6-án Bécsben