Rendszergazdák

Egy iskolában adatbázisban rögzítik a rendszergazdák teendőit. A iskola dolgozói és tanulói egy internetes űrlapon jelenthetik be a hibákat. A hibák egy adatbázisba kerülnek, a feladatokat az informatikai munkaközösség egyik tagja rendeli a rendszergazdákhoz. A hibabejelentés egy kódot, a bejelentés dátumát, a hibás eszköz helyét és a hiba rövid leírását tartalmazza. A bejelentés után dől el, melyik rendszergazda felelős a hiba elhárításáért. Ekkor állapítják meg a probléma megoldásának fontosságát is. Bejelentéskor a hiba státusza 'bejelentve', a hozzárendelés után 'folyamatban' és a probléma megoldásakor 'megoldva'. 

Az adatbázis a következő táblákat tartalmazza: 

hiba : a bejelentett hibák listája 
szg : az iskolában használt informatikai eszközök listája 
rg : a rendszergazdák 

A táblák szerkezete: 

hiba: 
    hibaaz : egész; a hibák azonosítója, elsõdleges kulcs 
    bdat : dátum; a hibabejelentés dátuma (év-hónap-nap) 
    hdat : dátum; a hibát ekkor rendelték valamelyik rendszergazdához (év-hónap-nap) 
    rgaz : egész; a felelős rendszergazda azonosítója 
    mdat : dátum; a probléma megoldásának dátuma (év-hónap-nap) 
    stat : felsorolás; értéke 'bejelentve', 'folyamatban' és 'megoldva' lehet a hiba státusza 
    szgaz : egész; a hibás eszköz kódja 
    hibadef: szöveg; a hiba leírása 
    prior : felsorolás; értéke 'A','K' és 'M' lehet (alacsony, közepes, magas), a probléma fontosságát jelzi 

--- 

rg : 
    rgaz : egész; a rendszergazda azonosítója, elsõdleges kulcs 
    neve : szöveg; a rendszergazda neve 
    tel : szöveg; a rendszergazda telefonszáma 

--- 

szg: 
    szgaz : egész; a gép azonosítója, elsõdleges kulcs 
    hely : egész; a gép szobaszáma 
    tip : felsorolás; értéke 'pc', 'szerver' és 'printer' lehet az eszköz típusa 

A következő feladatokat SQL parancsok segítségével kell megoldani. Az első nyolc kérdéshez SQL lekérdezéseket kell írni ('SELECT'), az utolsó kettőhöz pedig módosító ('UPDATE') és törlő ('DELETE') parancsot. 
  1. Soroljuk fel 'Kiss Béla' megoldatlan feladatait! 
  2. Hány olyan probléma van, amelyet több mint egy hete nem rendeltek rendszergazdához? 
  3. Készítsünk havi statisztikát a megoldott problémák számáról! 
  4. Melyik probléma megoldása tartott legtovább? (A bejelentéstõl számolva.) 
  5. Melyik gép romlik el leggyakrabban? 
  6. Listázzuk rendszergazdánként a megoldatlan feladatok számát! 
  7. Írjuk ki azon rendszergazdák nevét, akiknek van megoldatlan magas prioritású feladata! 
  8. Működik-e a 79-es szobában a szerver? 
  9. Módosítsuk a megoldatlan problémák fontosságát magasra! 
  10. Töröljük az adatbázisból a 2005-ben megoldott hibákat!