Jegyek

Egy 11-es osztály félév végi osztályzatai olvashatók a jegyek.txt állományban. Az állomány tabulátorral határolt, UTF-8 kódolású és az első sor tartalmazza a mezőneveket. Az osztály statisztikáit fogjuk elkészíteni. Néhány részfeladat módosítja a tábla szerkezetét, illetve tartalmát.

Feladatok

  1. Készítsd el a jegyek adatbázist a megadott forrás importálásával. Az id az elsődleges kulcs. Minden oszlop szám típusú, kivéve a név, ami szöveg, és a nem, ami karakter. Állítsd be a megfelelő mezőtípusokat és a kulcsot!
  2. Vegyél fel egy új oszlopot "mozgókép" névvel, legyen ez is szám típusú.
  3. SQL parancs segítségével adj mindenkinek ötöst ebből a tárgyból.
  4. Számold ki az irodalom, angol, matematika és fizika átlagot.
  5. Hasonlítsd össze a fiúk és lányok irodalom, angol és informatika átlagát.
  6. Lekérdezéssel javítsd fel egy jeggyel az informatika eredményeket mindenkinél, aki még nem jeles.
  7. Írd ki minden tanulóra, hogy hány tárgyból bukott.
  8. Lekérdezéssel töröld az adatbázisból azokat, akik legalább két tárgyból elégtelen jegyet szereztek.