SELECT

A SELECT után soroljuk fel a megjelenítendő oszlopokat és oszlopkifejezéseket. A "SELECT * " minden oszlopot megmutat.
   
SELECT *
FROM sorozatok

SELECT cim,nemzet
FROM sorozatok

Az oszlopokra mezőnevekkel hivatkozhatunk. Az oszlopkifejezések aritmetikai műveletekkel és függvényekkel képezhetők. Az eredménytábla oszlopai átnevezhetők az AS paranccsal. MySql-ben ékezet nélküli mezőneveket és táblaneveket használunk.

   
SELECT név, fizetés + jutalom
FROM bérek
    
SELECT AVG( fizetés)
FROM bérek
    
SELECT AVG( fizetés ) AS átlagfizetés
FROM bérek

Összesítő függvények

Az összesítő függvények a tábla valamelyik oszlopa alapján egyetlen értéket számolnak ki.
  • összeg : SUM
  • átlag : AVG
  • darabszám : COUNT
  • minimum : MIN
  • maximum : MAX
A COUNT nem számolja a NULL értékeket. A COUNT(DISTINCT mezőnév) azt adja meg, hány különböző érték szerepel az oszlopban.

SELECT SUM( bevétel), SUM( kiadás )
FROM könyvelés

SELECT COUNT(DISTINCT rendező )
FROM filmek

SELECT AVG( jegy ) AS osztályátlag
FROM dolgozatok

Kifejezések a SELECT záradékban


Aritmetika

SELECT 2+2

-> 4

SELECT 2*3
    
-> 6

SELECT POW(2, 5)
    
-> 32

SELECT 8 / 5
    
-> 0.60

SELECT 8 DIV 5
    
-> 1

SELECT MOD(8, 5)
    
-> 3

Dátumkezelés

SELECT NOW()
   
-> 2010-01-08 08:26:24

SELECT YEAR( NOW() )
    
-> 2010

SELECT DATE_ADD( NOW(), INTERVAL 100 DAY )
    
-> 2010-04-18 08:28:24

Logika

SELECT IF( 4 > 3, 'rendben', 'baj van')

Karakterlánc kezelés

SELECT LEFT('Berzsenyi Dániel Gimázium', 9)

-> 'Berzsenyi'